Nova imatge pel local de Protecció Civil Ripoll

Ha finalitzat el repàs complet de pintura realitzat pels alumnes-treballadors de l'Escola Taller de Ripoll

Al llarg dels darrers mesos, els alumnes treballadors de l'Escola Taller de Ripoll han practicat i après les tècniques de pintura, i de passada han restaurat la imatge de l'emblemàtic local dels voluntaris de Protecció Civil de Ripoll. La nova imatge del local, i el nou rètol, li tornen a donar la imatge de dignitat per dins i per fora.
Des d'aquí, i públicament, el conjunt del voluntariat agraeix a l'Escola Taller de Ripoll, alumnes, professors, tècnics i treballadors de l'ajuntament i les regidories municipals implicades pel seu esforç i pel seu treball.