15 de juliol

Reparació hidrant de la Crta. de Barcelona

Alertats pel voluntariat de Protecciò Civil i el cos de Bombers, els serveis tècnics municipals i la Societat d'aigües han procedit a la reparació de l'hidrant del sector de la crta. de Barcelona més proper a l'Escola Joan Maragall.