Campanya NEUCAT


S'engega la campanya preventiva informativa NEUCAT
 
Amb l’hivern, cal estar preparats davant del fred i també de les nevades: aquests fenòmens meteorològics poden provocar situacions d’emergència. Per estar en condicions d’afrontar possibles situacions adverses ocasionades per la neu, la Direcció General de Protecció Civil porta a terme la Campanya de prevenció i sensibilització davant el risc de nevades. En el marc d'aquesta campanya, s’han elaborat un tríptic i un pòster, amb consells de prevenció i també d’actuació davant de les nevades, per evitar o minimitzar els possibles danys provocats per la neu.

El tríptic i el pòster estan destinats a la població i contenen consells de caire general, per als conductors i per a aquelles situacions més susceptibles de provocar danys. Us demanem, d’una banda, la vostra col·laboració a difondre de la manera que considereu més adient i eficaç el material amb els consells d’autoprotecció, que us farem arribar ben aviat, si el vostre municipi es troba afectat pel risc segons el Pla Neucat; d’altra banda, us demanem que feu difusió dels consells en format digital que podeu trobar a la nostra pàgina web www.gencat.cat/interior/nevades. Hi hem posat a la vostra disposició uns bàners que us poden servir per enllaçar-la al vostre web.

A la mateixa pàgina web trobeu el document de campanya del Pla NEUCAT, que és l’eina destinada específicament als municipis. L’objectiu del document de campanya és fer un resum de la informació més significativa que els municipis heu de tenir en compte, de cara a la gestió del risc de nevades. En aquest document s’hi troben tant els suggeriments d’actuacions preventives en funció del nivell de risc com les que heu de realitzar durant la nevada. També conté una explicació dels comunicats que s’envien des de la sala del CECAT.

Els municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya, i realitzen actuacions preventives davant dels riscos, vetllant per a que es prenguin les mesures preventives necessàries per a la protecció de les persones, dels béns i del medi ambient.

Les funcions principals dels municipis dins el NEUCAT, com a qualsevol pla especial d’emergències de la Generalitat, es poden resumir en:

§  Conèixer amb detall les zones del municipi amb major vulnerabilitat en cas de nevades i establir un llistat dels principals elements vulnerables (escoles, residències, habitatges, indústries, vies de comunicació etc.).

§  Participar amb els seus mitjans humans i materials en l’organització i actuacions del pla NEUCAT. Això bàsicament implica els recursos humans de l’administració municipal i els voluntaris així com l’elaboració d’un catàleg de recursos materials, i els corresponents procediments de mobilització.

§  Responsabilitzar-se de les accions d’informació i protecció de la població en el seu municipi. De manera especial, preveure el número de persones que podrien resultar afectades i l’atenció que necessitarien.

Els consells d’autoprotecció també estan disponibles en castellà, anglès, francès, àrab i xinès. A més, podeu trobar a la pàgina de la Direcció General de Protecció Civil els consells davant el risc d’allaus (www.gencat.cat/interior/allaus) i d’onada de fred (www.gencat.cat/interior/onadadefred). Els consells d’autoprotecció, els podeu també consultar al twitter @emergenciescat i retuitejar-los per tal d’augmentar-ne la difusió.