23 de juny control de fogueres

Durant la revetlla de Sant Joan, els voluntaris varen tenir cura del control i extinció final de les diferents fogueres organitzades per associacions de veïns i entitats a Ripoll, i en la difussió prèvia a les escoles dels consells de prevenció i autoprotecció.