Dissabte 5 de febrer de 2011

Xerrada sobre l'ús dels sistemes de ràdio-comunicació adreçat als nous voluntaris de Protecció Civil Ripoll.

Una quinzena de persones han assistit en aquesta xerrada impartida pel Cap de Protecció Civil de Ripoll per recordar i incidir en el funcionament dels equips de ràdiocomunicació que tant en directe com a través d'un sistema repetidor permeten les connexions via ràdio de comunicació oral durant els serveis i les emergències en què actuen els voluntaris d'aquesta institució ripollesa.

Durant la xerrada s'han repassat conceptes bàsics com la diferènciació entre els sistemes d'Amplitud de Modulació (AM) i Modulació de Freqüència (FM), les diferents tipologies i bandes d'emissió segons la freqüència utilitzada per les ones radioelèctriques (UHF, VHF, HF...), i el funcionament bàsic dels aparells que s'utilitzen per part del voluntariat.

divendres 4 de febrer

El president de Proteccio Civil Ripoll, Sr. Carles Mauri i a la vegada president de l'Associacio Ripolles Cor i el cap de la Policia Local de Ripoll, inspector Mario Ibañez assisteixen a la presentacio a DipSalut a Girona de la campanya COMARQUES CARDIOPROTEGIDES.