Sessions de prevenció a les escoles

Des de Protecció Civil Ripoll, s'han organitzat unes xerrades preventives sobre ús de pirotècnia als infants i joves de les escoles :

Escola Vedruna
dia 14 de juny tarda de 3 a 4 i un segon grup de 4 a 5

Escola Joan Maragall
dia 10 de juny tarda de 4 a 5,
Aquest model de campanya de xerrades de prevenció sobre l'ús de pirotècnia es va iniciar l'any passat en aquesta mateixa época i pretèn conscienciar als usuaris infantils sobre els riscos d'aquests articles i la conveniència d'adoptar mesures de prevenció i d'una utilització racional i segura per a disminuir l'accidentabilitat.